//

(2018-8) Experiencing Buddhist culture > Picture Gallery


참선수행과 국제포교의 중심 사찰

삼각산 화계사

(2018-8) Experiencing Buddhist culture > Picture Gallery

(2018-8) Experiencing Buddhist culture > Picture Gallery
H(2018-8) Experiencing Buddhist culture > Picture Gallery

Picture Gallery

(2018-8) Experiencing Buddhist culture


페이지 정보

작성자 화계사 작성일18-09-23 12:52 조회570회 댓글0건

본문

 

show me your 108 beads~

c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674663_2429.jpg

 

 

stream cut  in summer
c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674681_4666.jpg

 


c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674681_5092.jpg

 

 

temple tour
c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674688_9861.jpg


c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674710_4026.JPG

 

 

buddhist ceremony (chanting)

c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674748_7533.jpg

 

 

morning meditation
c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674715_7152.jpg

 

 

tie up wishlist
c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674719_0798.jpg

 

 

making 108 beads
c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674730_6173.JPG

 

 

writing  participant's comments
c71f39de59031f7266265b151431bf7e_1537674738_6774.JPG

 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


(우) 01095 서울특별시 강북구 화계사길 117(수유1동)|117, Hwagyesa-gil, Gangbuk-gu, Seoul, Republic of Korea
대표전화 : 02-902-2663, 02-903-3361 (업무시간 : 오전8시 ~ 오후6시) Fax : 02-990-1885E-mail : hwagyesa@hanmail.net
업무별 전화번호 : 불교대학 02-997-6469 (업무시간 : 오전 8시 ~ 오후 6시) 템플스테이 02-900-4326 (업무시간 : 오전 8시 ~ 오후 5시)
불교용품점 02-997-7517 (업무시간 : 오전 8시 ~ 오후 5시)

COPYRIGHT ⓒ HWAGYESA. ALL RIGHTS RESERVED.